Malam Arindea, Keringat berlebih dapat merupakan bawaan normal atau disebabkan oleh penyakit hormon (tiroid), atau gangguan emosi (psikis). Periksakan diri anda kedokter untuk mendapat pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Terima kasih