Malam, apakah ada rasa berat seperti diikatkepalanya?