Boleh, asalkan diminum dengan dosis sesuai anjuran.