tidak menghambat perkembangan anak, hanya secara estetika kurang indah dipandang.